Slider 1

Những Câu Slogan Hay Về Chăm Sóc Khách Hàng

Nếu bạn đang làm trong ngành dịch vụ, bạn chuẩn bị bắt đầu khóa đào tạo dịch vụ khách hàng hay chuẩn bị cho một sự kiện dành cho khách hàng, một câu slogan hay về chăm sóc khách hàng là cách để chào đón khách hàng của bạn.

Nếu bạn đang làm trong ngành dịch vụ, bạn chuẩn bị bắt đầu khóa đào tạo dịch vụ khách hàng hay chuẩn bị cho một sự kiện dành cho khách hàng, một câu slogan hay về chăm sóc khách hàng là cách để chào đón khách hàng của bạn. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp những câu slogan hay về chăm sóc khách hàng của nhiều thương hiệu trên thế giới để bạn có thể tham khảo và tìm cảm hứng viết nên slogan ấn tượng của riêng mình!

những câu slogan hay về chăm sóc khách hàng

Chúng tôi đã học được rằng các công ty đo lường sự hài lòng của khách hàng có nhiều khả năng thành công hơn những công ty không làm vậy. Một công ty chỉ có thể phát triển khi chăm sóc khách hàng tốt, bất kể là khách hàng cá nhân, nhóm khách hàng hay khách hàng doanh nghiệp. Sự hài lòng của khách hàng có thể đưa doanh nghiệp lên độ cao cao nhất hoặc ngược lại. Đã có những slogan đầy cảm hứng về chăm sóc khách hàng đến từ nhiều thương hiệu trên thế giới, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của họ vào hiệu quả đến từ sự hài lòng của khách hàng.

Câu slogan hay về chăm sóc khách hàng

Mặc dù bạn không nên sao chép slogan của bất kỳ thương hiệu nào, nhưng việc tự nghĩ một slogan có thể là một công việc khó khăn. Vì vậy, hãy tham khảo những câu slogan hay về chăm sóc khách hàng dưới đây để học cách truyền tải thông điệp của bạn đến bất kỳ đối tượng tiềm năng nào bằng những câu nói đơn giản nhưng có tác động mạnh mẽ.

Tất cả vì khách hàng

Kề vai sát cánh

Your Passion is our Satisfaction
Đam mê của bạn là sự hài lòng của chúng tôi

Best Service, Right Time, Right People
Dịch vụ tốt nhất, Đúng lúc, Đúng người

Definitely, We can Serve you better.
Chắc chắn, chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.

Service is Everywhere
Dịch vụ ở mọi nơi

Service Truly Different
Dịch vụ thực sự khác biệt

We have Power that Brings Smile on your Fact
Chúng tôi có sức mạnh mang đến nụ cười thực sự của bạn

We Believe in Service, and you Know that
Chúng tôi tin vào dịch vụ, và bạn biết điều đó

We feeling the joy of Serving you Best
Chúng tôi cảm thấy niềm vui khi được phục vụ bạn tốt nhất

We have Strategy for Serving Things Right
Chúng tôi có chiến lược để phục vụ mọi thứ đúng cách

Incredible Service, Incredible right.
Dịch vụ đáng kinh ngạc, Hoàn toàn đáng kinh ngạc

Service that matters
Dịch vụ quan trọng

Satisfaction is our motto
Sự hài lòng là phương châm của chúng tôi

Life is Part of Service
Cuộc sống là một phần của dịch vụ

We Love it
Chúng tôi yêu điều đó

Taste the Best Part of Life
Thưởng thức phần tốt nhất của cuộc sống

Service what you deserves
Phục vụ những gì bạn xứng đáng

Sharing Moments, Sharing life
Chia sẻ khoảnh khắc, Chia sẻ cuộc sống

Give more than Expected
Cho đi nhiều hơn mong đợi

We Prefer the helpful ways
Chúng tôi thích những cách hữu ích

Power Full of Satisfaction
Sức mạnh tuyệt đối của sự hài lòng

Well Organized for Well Satisfied
Được tổ chức tốt nhất để mang đến sự hài lòng

Giving our best
Cố gắng hết sức

Service is Never Ending Activity
Dịch vụ là hoạt động không bao giờ kết thúc

Serving you for more fun
Phục vụ bạn để mang đến nhiều niềm vui hơn
 
những câu slogan hay về chăm sóc khách hàng - 1

Our Vision, Our best Service
Tầm nhìn của chúng tôi, Dịch vụ tốt nhất của chúng tôi

Finding a Way to Serve you
Tìm cách để phục vụ bạn

Good Space, Good Service
Không gian tốt, Dịch vụ tốt

Innovation in Every Step
Đổi mới trong từng bước

Service is the best gift of attention
Dịch vụ là món quà tốt nhất của sự chú ý

Live your world, live your Moments
Sống thế giới của bạn, sống những khoảnh khắc của bạn

most important thing is to hear you
Điều quan trọng nhất là lắng nghe bạn

We Serve differently
Chúng tôi phục vụ khác biệt

Understanding service Betterly
Hiểu dịch vụ tốt hơn

Great Business, Great Friendship
Kinh doanh tuyệt vời, Tình bạn tuyệt vời

Pleasing people is our Motto
Làm hài lòng mọi người là phương châm của chúng tôi

A Customer Service is our Attitude
Dịch vụ khách hàng là thái độ của chúng tôi

its All Concern with Customers
Tất cả mối quan tâm của chúng tôi là khách hàng

Dedicated to your Care
Dành riêng để chăm sóc bạn

A customer is Always Right
Khách hàng luôn luôn đúng

Delighting Every Customer
Làm hài lòng mỗi khách hàng

Serving your Need better
Phục vụ nhu cầu của bạn tốt hơn

Big Serves, Big Profit
Phục vụ nhiều, Lợi nhuận lớn

Service is Our main Purpose
Dịch vụ là mục đích chính của chúng tôi

Standing Close to our Customers
Gần gũi với khách hàng của chúng tôi

Making Friends with Service
Kết bạn với dịch vụ

Attitude towards your Care
Thái độ đối với sự chăm sóc dành cho bạn

Sharing the Feelings
Chia sẻ cảm xúc

Service is an invisible sign of caring
Dịch vụ là một dấu hiệu vô hình của sự chăm sóc

True Service is our magic Formula
Dịch vụ đích thực là công thức kỳ diệu của chúng tôi

You say, We’ll do it
Bạn nói, Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó

Get your best Solutions
Giải pháp tốt nhất của bạn

We give Best, We Receive best
Chúng tôi cho đi điều tốt nhất, Chúng tôi nhận về điều tốt nhất

Well Done is Our Duty
Làm tốt là nhiệm vụ của chúng tôi

The customer is hero of our Business
Khách hàng là người hùng của doanh nghiệp

Expect to make it Perfect
Chờ đợi để tạo nên điều hoàn hảo

Outstanding Service, Outstanding you
Dịch vụ xuất sắc khiến bạn trở nên xuất sắc

Just best, just Legendary
Chỉ là tốt nhất, chỉ là huyền thoại

We willing to give Satisfaction
Chúng tôi sẵn sàng cung cấp sự hài lòng

We love you, you love us back
Chúng tôi yêu bạn, bạn cũng sẽ yêu chúng tôi

Satisfaction is Stronger than Apology
Sự hài lòng mạnh hơn lời xin lỗi

Your satisfaction, our motto
Sự hài lòng của bạn, phương châm của chúng tôi
 
những câu slogan hay về chăm sóc khách hàng - 2

You dream, we make it real
Giấc mơ của bạn, chúng tôi biến nó thành hiện thực

Our customers are our uttermost duty
Khách hàng của chúng tôi là nhiệm vụ quan trọng nhất

Your smile is our concern
Nụ cười của bạn là mối quan tâm của chúng tôi

We believe in turning clients into family
Chúng tôi tin vào việc đưa khách hàng trở thành gia đình của mình

Spreading smiles since our foundation
Lan tỏa nụ cười từ nền tảng của chúng tôi

Our work defines our vision
Công việc của chúng tôi xác định tầm nhìn của chúng tôi

We are here to serve you
Chúng tôi ở đây để phục vụ bạn

We believe in satisfaction, not apology
Chúng tôi tin vào sự hài lòng, không phải lời xin lỗi

We work to give results not apologies
Chúng tôi làm việc để mang đến kết quả, không phải những lời xin lỗi

Always work to give better results
Luôn luôn làm việc để mang đến kết quả tốt hơn

Perfection is the key
Sự hoàn hảo chính là chìa khóa

Always work to be more perfect
Luôn làm việc để hoàn hảo hơn

You are the hero of our life
Bạn là người hùng của cuộc đời chúng tôi

Fabulous services for fabulous clients
Dịch vụ tuyệt vời cho những khách hàng tuyệt vời

We give work, you give love in return
Chúng tôi cho đi công việc, bạn trao lại tình yêu

We have the skills you look for
Chúng tôi có những kỹ năng mà bạn tìm kiếm

One place for all your solutions
Một nơi cho tất cả các giải pháp của bạn

Our customers are our boss
Khách hàng của chúng tôi là ông chủ của chúng tôi

Our customers never wrong
Khách hàng của chúng tôi không bao giờ sai

We grow every second
Chúng tôi phát triển mỗi giây

We believe in growth at every step
Chúng tôi tin vào sự phát triển trong mỗi bước đi

Hearing you is our primary duty
Lắng nghe bạn là nhiệm vụ chính của chúng tôi

Great place for great people
Nơi tốt nhất cho người tốt nhất

We admire our smart customers
Chúng tôi ngưỡng mộ những khách hàng thông minh của mình

Making relations with our work
Tạo mối quan hệ với công việc của chúng tôi

We don’t believe in impossible
Không gì là không thể

We earn loyalty for our work
Chúng tôi kiếm được lòng trung thành cho công việc của mình

We listen to what customers want
Chúng tôi lắng nghe những gì khách hàng muốn

Better service is our motto
Dịch vụ tốt hơn là phương châm của chúng tôi

Relax you are in the right place
Hãy thư giãn! Bạn đang ở đúng nơi

We earn customer’s trust
Chúng tôi kiếm được niềm tin của khách hàng

We sail on the ship of trust
Chúng tôi đi trên con tàu của niềm tin

We believe in building trust
Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng niềm tin

Customers are always correct
Khách hàng luôn luôn đúng

There are no tomorrows
Không có ngày mai

Your dream our vision
Giấc mơ của bạn Tầm nhìn của chúng tôi

Small experiments lead to big innovations
Những thử nghiệm nhỏ dẫn đến những thay đổi lớn

There are no substitutes for hard work
Không gì có thể thay thế cho làm việc chăm chỉ
 
những câu slogan hay về chăm sóc khách hàng - 3

Think big think us
Nghĩ lớn, cách nghĩ của chúng tôi

A small step leads to great achievements
Một bước nhỏ sẽ dấn đến những thành tựu tuyệt vời

Think different think perfect
Nghĩ khác biệt, nghĩ hoàn hảo

We earn your satisfaction
Chúng tôi kiếm được sự hài lòng của bạn

We work to make you happy
Chúng tôi làm việc để khiến bạn vui vẻ

You don’t get charged for humbleness
Bạn không phải trả tiền cho sự khiêm tốn

Our clients are our biggest treasure
Khách hàng là kho báu lớn nhất của chúng tôi

Listen more than answer
Nghe nhiều hơn trả lời

Understanding is the best solution
Thấu hiểu là giải pháp tốt nhất

Everyone works for quantity, we work for quality
Mọi người làm việc vì số lượng, chúng tôi là việc vì chất lượng

You plan we make it happen
Bạn lên kế hoạch, chúng tôi thực hiện nó

We make connections with our work
Chúng tôi kết nối với công việc của mình

We listen to understand not to answer
Chúng tôi lẳng nghe để hiểu, không phải để trả lời

Think big think success
Nghĩ lớn, Nghĩ thành công

Money can be earned but loyalty cannot
Tiền có thể kiếm được nhưng lòng trung thành thì không

Everyone promises good services but no one really serves
Mọi người hứa về những dịch vụ tốt nhưng không ai thực sự phục vụ

Our enthusiasm makes it best
Sự nhiệt tình của chúng tôi khiến nó trở nên tốt nhất

You are the best
Bạn là tốt nhất

Don’t let negative people spoil your day
Đừng để những người tiêu cực phá hỏng ngày của bạn

Everything relies on customers
Mọi thứ phụ thuộc vào khách hàng

Keep calm we are happy to help you
Hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi rất vui khi được giúp bạn

Always ready to help
Luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ

Our motto is seen in our work
Phương châm của chúng tôi là được nhìn thấy những gì đã làm

No room for lies
Không có chỗ cho sự dối trá

We work for your satisfaction
Chúng tôi làm việc vì sự hài lòng của bạn

Be confident, you are awesome
Hãy tự tin, bạn thật tuyệt vời

We work, we serve, we earn
Chúng tôi làm việc, chúng tôi phục vụ, chúng tôi kiếm tiền

Beautiful things happen at uncertain moments
Những điều tốt đẹp xảy ra vào những thời điểm không chắc chắn

We are a family
Chúng ta là một gia đình

Come once and you will come always
Hãy ghé đến một lần và bạn sẽ luôn luôn ghé đến

Happy to help always
Luôn luôn hạnh phục khi được giúp đỡ

Customer Service, We Make it Better
Dịch vụ khách hàng, chúng tôi làm nó tốt hơn
những câu slogan hay về chăm sóc khách hàng - 4

Happy to Help
Rất vui khi được giúp đỡ

Here to Help
Luôn ở đây để hỗ trợ

How can I help?
Tôi có thể giúp gì?

Customer Service - Part of the Solution
Dịch vụ khách hàng - Một phần của giải pháp

Customer Service - We Make the Difference
Dịch vụ khách hàng - chúng tôi tạo ra sự khác biệt

Customer Service because We Care
Dịch vụ khách hàng, Vì chúng tôi quan tâm

Customer Service, Can Do, Will Do
Dịch vụ khách hàng, Có thể làm, chúng tôi sẽ làm

Customer Connect
Kết nối khách hàng

Đối với một công việc, mỗi doanh nghiệp, slogan đóng vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng và làm cho sản phẩm/dịch vụ trở nên hiệu quả. Những slogan tốt, truyền cảm hứng cho sự hài lòng về dịch vụ là điều quan trọng để doanh nghiệp có thể nhận được nhiều tình cảm hơn từ khách hàng. Những slogan hay về chăm sóc khách hàng không chỉ truyền cảm hứng cho khách hàng, nó còn truyền cảm hứng cho cả nhân viên và quản lý doanh nghiệp. Mỗi chủ doanh nghiệp nên nhận thức được tầm quan trọng của slogan chăm sóc khách hàng đối với hiệu quả phục vụ của họ.

Hy vọng những câu slogan hay về chăm sóc khách hàng được chia sẻ trong bài viết này đã giúp bạn thấy được khách hàng quan trọng thế nào trong sự thành công của doanh nghiệp và tìm thấy cảm hứng để viết câu slogan ấn tượng của riêng mình!
Xem thêm các bài viết liên quan:
Hỗ trợ khách hàng
Các chuyên viên tư vấn của Tất Thành luôn sẵn sàng giúp bạn. Hãy liên hệ ngay nếu bạn còn có câu hỏi trong đầu :)
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Gửi yêu cầu
Hãy cho Tất Thành biết mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho bạn ngay lập tức.
Gửi thông tin liên hệ