Slider 1

Giá vốn hàng bán là gì? Những thông tin cơ bản về giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là một trong những khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vậy, giá vốn hàng bán là gì? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số thông tin cơ bản về giá vốn hàng bán để bạn hiểu hơn về nó.

Giá vốn hàng bán là một trong những khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vậy, giá vốn hàng bán là gì? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số thông tin cơ bản về giá vốn hàng bán để bạn hiểu hơn về nó.

Giá vốn hàng bán là gì?

Giá Vốn Hàng Bán Là Gì
 
Tùy vào loại hình công ty khác nhau mà chúng ta có thể định nghĩa giá vốn hàng bán (COGS - Cost of goods sold) khác nhau.

Đối với công ty sản xuất hàng hóa, giá vốn hàng bán là chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa được bán bởi một công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Đối với công ty thương mại, giá vốn hàng bán là chi phí để đưa hàng hóa có mặt tại kho, bao gồm giá mua của nhà cung cấp, thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, bảo hiểm...

Đối với các công ty dịch vụ như công ty kế toán, văn phòng luật sư, tư vấn kinh doanh,.. do không có hàng hóa để bán cũng không có hàng tồn kho (mặc dù tất cả các ngành này đều có chi phí kinh doanh và thường chi tiền để cung cấp dịch vụ) nên họ không liệt kê giá vốn hàng bán trong báo cáo của mình. Thay vào đó, họ gọi đây là "chi phí dịch vụ", không được tính vào khoản khấu trừ giá vốn hàng bán.

Hiểu một cách đơn giản thì:
 • Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của những mặt hàng đã được tiêu thụ. 

 • Giá vốn hàng bán được khấu trừ từ doanh thu bán hàng để tính lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp.

 • Giá trị của giá vốn hàng bán sẽ thay đổi tùy thuộc vào các chuẩn mực kế toán được sử dụng trong tính toán.
   

 

Giá vốn hàng bán gồm những gì?

Giá Vốn Hàng Bán Là Gì 1

Như đã nói ở trên, giá vốn hàng bán là chi phí mua hoặc sản xuất các sản phẩm mà công ty bán trong một khoảng thời gian. Do đó, giá vốn hàng bán bao gồm những chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất sản phẩm:

 • Chi phí lao động trực tiếp: Chi phí dành cho lao động trực tiếp - những người trực tiếp sản xuất sản phẩm, sức lao động của họ hao phí trực tiếp cho sản phẩm được sản xuất. Chi phí này bao gồm: tiền lương, phụ cấp và các khoản trích trên lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Giá trị các loại nguyên vật liệu sử dụng để cấu tạo thành thực thể của sản phẩm. Ví dụ như chi phí bột mỳ để làm bánh, chi phí thép để sản xuất khung cửa...

 • Chi phí liên quan đến việc vận hành hàng ngày: Tiền điện, tiền nước, chi phí khấu hao...

Nó không bao gồm các chi phí gián tiếp như chi phí phân phối và chi phí nhân viên bán hàng.

Ví dụ: giá vốn hàng bán cho một nhà sản xuất xe ô tô trong năm 2019 sẽ bao gồm chi phí vật liệu tạo thành bộ phận xe, chi phí lao động sản xuất xe và khoản chi phí vận hành chung. Chi phí gửi xe đến đại lý và chi phí nhân công bán hàng sẽ không được tính. Đồng thời, giá vốn hàng bán chỉ bao gồm chi phí trực tiếp sản xuất xe trong năm 2019, những chiếc xe không được bán trong năm này sẽ không được tính.

Ý nghĩa giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là một số liệu quan trọng trên báo cáo tài chính vì nó được trừ vào doanh thu của công ty để xác định lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp là thước đo để đánh giá hiệu quả của một công ty trong việc quản lý lao động và vật tư trong quá trình sản xuất.

Giá vốn là một chi phí kinh doanh, nên nó được ghi nhận là chi phí kinh doanh trên báo cáo thu nhập. Biết giá vốn hàng bán giúp các nhà phân tích, các nhà đầu tư và các nhà quản lý ước tính lợi nhuận của công ty. Nếu giá vốn hàng bán tăng, thu nhập ròng sẽ giảm, doanh nghiệp sẽ có ít lợi nhuận hơn. Do đó, các công ty, doanh nghiệp luôn cố gắng giữ giá vốn hàng bán thấp để đạt lợi nhuận ròng cao hơn.

Hạn chế của giá vốn hàng bán

Giá vốn có thể dễ dàng bị thao túng bởi kế toán hoặc quản lý. Nó có thể thay đổi bằng những cách như:

 • Phân bổ để kiểm kê chi phí sản xuất cao hơn chi phí phát sinh

 • Giảm giá quá mức

 • Trả quá nhiều cho nhà cung cấp

 • Thay đổi số lượng hàng tồn kho trong kho vào cuối kỳ kế toán

 • Đánh giá quá mức hàng tồn kho

 • Không xóa hết hàng tồn kho quá hạn

Khi hàng tồn kho bị thổi phồng một cách quá mức, giá vốn hàng bán sẽ được báo cáo dưới mức, dẫn đến cao hơn biên lợi nhuận gộp thực tế. Do đó, thu nhập ròng tăng cao.

Các nhà đầu tư xem qua báo cáo tài chính của một công ty có thể phát hiện ra điều này bằng cách kiểm tra hàng tồn kho, chẳng hạn như hàng tồn kho tăng nhanh hơn doanh thu hoặ tổng tài sản được báo cáo...

Cách tính giá vốn hàng bán

Giá Vốn Hàng Bán Là Gì 2

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, có 3 phương pháp xác định trị giá hàng xuất kho để tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ:

Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)

 Các hàng hóa được sản xuất hoặc mua sớm nhất sẽ đươc bán đầu tiên và lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập trước hoặc SX trước và thực hiện theo trình tự cho đến khi chúng được xuất ra hết. Vì giá có xu hướng tăng theo thời gian, một công ty sử dụng phương pháp FIFO sẽ bán sản phẩm rẻ nhất của mình trước tiên, có nghĩa là giá vốn thấp hơn so với giá vốn trong LIFO (nhập sau, xuất trước). Do đó, thu nhập ròng khi sử dụng phương pháp FIFO tăng theo thời gian và kết quả là mức đóng thuể TNDN cao hơn.

Phương pháp đơn giá bình quân gia quyền

Giá trung bình của tất cả các hàng hóa trong kho, bất kể ngày mua, được sử dụng để định giá hàng hóa bán ra.

Hàng hóa xuất kho chưa ghi sổ, cuối tháng căn cứ vào số tồn đầu kỳ và số nhập trong kỳ kế toán để tính được giá bình quân của hàng hóa theo công thức:

MAC = ( A + B ) / C

Trong đó:

 • MAC : Giá vốn của sản phẩm tính theo bình quân tức thời
 • A : Giá trị kho hiện tại trước nhập = Tồn kho trước nhập * giá MAC trước nhập
 • B : Giá trị kho nhập mới = Tồn nhập mới * giá nhập kho đã phân bổ chi phí
 • C : Tổng tồn = Tồn trước nhập + tồn sau nhập

Phương pháp thực tế đích danh

Hàng hóa nhập kho từng lô theo giá nào thì xuất kho theo giá đó, không quan tâm đến thời gian nhập xuất. Đây là phương pháp tuân thủ nguyên tắc kế toán, chi phí phù hợp với doanh thu thực tế, phản ánh chính xác từng lô hàng. Tuy nhiên, nó đòi hỏi những điều kiện khắt khe, thủ kho phải nắm được chi tiết lô hàng.

Trên đây là một vài chia sẻ của Tất Thành về giá vốn hàng bán. Hy vọng những thông tin trong bài viết này đã giúp bạn hiểu giá vốn hàng bán là gì và một số điều khái quát về giá vốn hàng bán - một yếu tố quan trong trong báo cáo tài chính.

Hỗ trợ khách hàng
Các chuyên viên tư vấn của Tất Thành luôn sẵn sàng giúp bạn. Hãy liên hệ ngay nếu bạn còn có câu hỏi trong đầu :)
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Gửi yêu cầu
Hãy cho Tất Thành biết mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho bạn ngay lập tức.
Gửi thông tin liên hệ